• Tên tàu: Nam Cuong 01 & Nam Cuong 02
  • Sức chở: 16-20 khách
  • Năm đóng mới: 2018
  • Vật liệu vỏ: FRP
  • Chiều dài lớn nhất LOA: 8 M
  • Chiều rộng: 2.4 M
  • Chiều cao mạn : 1.2 M
  • Chiều chìm: 0.55 M